HVEM ER VI?

Viggo Sørensen A/S er en af Danmarks få tilbageværende privatejede tømmerhandler.
Vi er medlem af indkøbsforeningen Jydske Byggecentre. 

Viggo Sørensen A/S er en moderne tømmerhandel med fuldt sortiment indenfor trælast og bygningsartikler.

Viggo Sørensen A/S henvender sig til alle, private, håndværkere, industri, olie-/gasindustrien, samt den semiprofessionelle del af “GDS” branchen.

Ingen er for store – ingen er for små – alle er velkomne.

Historien

FIRMAET VIGGO SØRENSEN A/S

Viggo Sørensen A/S er en af Danmarks få tilbageværende privatejede tømmerhandler.

Firmaet blev startet i 1924 af hr. Viggo Sørensen. Firmaet hed dengang Sp. Madsen & Co., og lavede udelukkende træemballage til fiskeindustrien.

Efter 2. verdenskrig begyndte forretningen så småt at handle med træ til byggeindustrien, og langsomt blev flere bygningsartikler tilføjet produktpaletten.

I dag er Viggo Sørensen A/S en moderne tømmerhandel, med fuldt sortiment indenfor trælast og bygningsartikler.

 

FIRMAET OG FAMILIEN

Viggo Sørensen blev født den 11. marts 1901 i Houlbjerg ved Randers. Han flyttede til Esbjerg i 1924, hvor han overtog firmaet Sp. Madsen og Co.

Viggo Sørensen døde i 1975. Han efterlod sig kone, Sofie Marie og børnene Knud Erik, Inger og efternøgleren Else Marie.

Børnene overtog firmaet efter deres fars død i 1975. Sønnen Knud Erik Sørensen stod for den daglige drift indtil juni 1996, hvor Viggo Sørensens barnebarn, Thomas Sørensen blev ansat som direktør.

Thomas Sørensen købte firmaet den 1. september 2004.

På billedet ses firmaets første køretøj og Viggo Sørensen med sin datter Inger på armen. På hesten sidder Knud Erik Sørensen. Billedet er fra ca. 1928.

SABOTAGE I 1943

Viggo Sørensen Kassefabrik var inden, under og efter 2. verdenskrig storleverandør af træemballage til fiskeindustrien og slagterierne.

Modstandsbevægelsen forsøgte i 1943 at forhindre Esbjergs/Danmarks eksport af fisk og kødprodukter til Tyskland ved at sætte ild til fabrikken.

Skaderne var dog begrænsede og ingen kom til skade.

STORMFLODEN 1981

Den 24. november 1981 nåede vandstanden i Esbjerg Havn op på 4,3 meter som følge af en særdeles kraftig storm over Nordsøen.

Esbjerg Havn blev totalt oversvømmet. Sandsække kunne ikke forhindre vandet i at trænge ind på kontorerne hos Viggo Sørensen A/S. Inde på kontorerne var vandstanden ca. 20 cm.

Stormen gav i øvrigt anledning til en af de højeste målte vandstande i nyere tid.

ORKANEN 1999

Den 3. december 1999 nåede vandstanden på Esbjerg Havn op på lige knap 4 meter over normal vandstand. Dermed slap Viggo Sørensen A/S for en gentagelse af vandskaderne fra 1981. Til gengæld måtte flere af firmaets bygninger bukke under for orkanen, da den var på sit højeste fra kl. 17 – 19.

Træ, tømmer og diverse byggematerialer blev kastet rundt i luften og pladsen lignede en krigszone dagen derpå.

Familie, venner og bekendte var yderst hjælpsomme med at rydde op på pladsen i dagene efter orkanen. Medarbejderne havde travlt med at servicere skadelidte kunder fra nær og fjern i mange, mange måneder efter orkanen.